Venujem sa niekoľkým oblastiam, ktoré sa snažím skĺbtiť v rámci svojho času čo najviac.


Informačné technológie

V tejto oblati sa zameriavam na niekoľko aspektov: vývoj software, vzdelávanie, rozvoj komunít.

Vývoj software zahŕňˆa hlavne vývoj na platforme Microsoft kde patrí .Net, Windows, Windows Phone, Azure, MS SQL a podobne. Na to samozrejme naväzuje aj potreba vzdelávať sa v oblasti administrácie, kde znova prevažujú technológie MS: Windows Server, Powershell.

Samozrejme pre udržanie sa v tejto oblasti je potrebé nepretržité vzdelávanie sa. Tu sa snažím byť na jednej aj druhej strane: teda aj na strane študenta aj na strane "vyučujúceho"

A samozrejme človeku sa ťažšie rozvíja samotnému a preto sa venujem aj rozvoju komunít na Slovensku, kde mojím hlavným zámerom je Windows User Group Slovakia, ktorý je podporovaný aj cez SomIT o.z.


Hasičský šport

Asi sa pýtate čo je to.

No áno, pokiaľ ste z nejakého mesta, tak ste o tom asi nepočuli, no v obciach nie len na Slovensku ale aj v Česku je to veľmi obľúbený šport. Skladá sa zo 4 základných disciplín: 100m s prekážkami, 4x100m s prekážkami, hasičská veža a požiarny útok s vodou. Existuje ešte mnoho mládežníckych disciplín ale to tu teraz nebudem rozvádzať.


Video

V tejto oblasti sa venujem primárne natáčaniu videí z hasičských súťaží, čo si môžete pozriež na na Youtube stránke shagy2301.
Okrem toho občas vytváram záznamy z konferencií, seminárov, divadelných predstvení či iných spoločenských podujatí
Samozrejme v pláne mám aj ďalšie rozširovanie svojej činnosti v tejto oblasti, aby som seba aj ostatné oblasti, ktorým sa venujem, rozvýjal aj tento aspekt.