Kalendár 2017

Označené sú dni kedy už mám zapísanú súťaž (presne aké budem zverejňvovať v priebehu marca)

Legenda

Denná súťaž

Nočná súťaž

Denná aj nočná súťaž

Nie som k dispozícii

Víkend

Staršie kalendáre

2016 2017 2018